โครงการประกวดหนังสั้น Garena Short Film "เกมไม่เกรียน"

 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 350,000 บาท

  บริษัท Garena (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถ มาร่วมกันสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องราวเกี่ยวกับเกม
ออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเกมบนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ โดยสร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคม และให้แง่คิดเชิงบวก
ว่าถ้าเล่นเกมแบบมีวินัย จะไม่เป็นภัยต่อสังคม
  ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก (15 ทีม) จะได้ร่วมเข้า Workshop กับผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ไทย
และทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย (6 ทีม) จะได้รับทุนสนับสนุนการผลิตทีมละ 20,000 บาท!

รอบที่ 1

- รวบรวมสมาชิกจากสถานศึกษาเดียวกัน ทีมละ 3-10 คน

- นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเกมจากมุมมองของคุณในรูปแบบของสื่อภาพยนตร์สั้น ไม่จำกัดแนว สอดแทรกแง่คิดที่ดีต่อสังคม จงใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เต็มที่!  *เนื้อหาต้องไม่สื่อให้เกิดความขัดแย้งต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์*

- ส่งทรีตเม้นท์ (Treatment) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยมีความยาวของภาพยนตร์ไม่เกิน 12 นาที
  (รวมเครดิต) ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 14

- แนบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการจากสถานศึกษา ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือรับรองที่นี่

- สามารถแสดงเนื้อหา ในรูปแบบ PC Games หรือ Mobile Games ก็ได้
  *ถ้าในภาพยนตร์มีการเห็นหน้าเกมต้องเป็นเกมในเครือของ Garena เท่านั้น*

- ต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้คัดลอก ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่เคยส่งประกวด หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รอบที่ 2

- นำเนื้อเรื่องที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 มาเรียบเรียงเป็น (1) Screenplay และ (2) Storyboard หรือ Key Visuals
  *สามารถส่งรายละเอียดอื่น ๆ ในขอบเขตของ Pre-Production เพิ่มเติมได้ตามต้องการ

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รอบที่ 3

- ผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเงินทุนทีมละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในการผลิตภาพยนตร์

- ภาพยนตร์ต้องมีความยาวไม่เกิน 12 นาที (รวมเครดิต)

- ความละเอียดของภาพยนตร์ ต้องมีคุณภาพระดับ HD และมีขนาด 720p ขึ้นไป

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ ต้องเป็นกล้อง DSLR หรือ กล้องถ่ายวิดีโอ *ห้ามใช้กล้องมือถือถ่ายโดยเด็ดขาด*

- ไม่จำกัดเทคนิคในการผลิต

- ต้องมีโลโก้ Garena ขึ้นในช่วง Title credit และ End credit

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์ตัดสิน

- เนื้อหาสอดคล้องกับโจทย์

- ความคิดสร้างสรรค์

- บทภาพยนตร์

- เทคนิคการถ่ายทำและการตัดต่อ

เกมในเครือการีนาที่สามารถขึ้นในภาพยนตร์ได้

- PC Games -

- Mobile Games -รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ       100,000 บาท  (พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  50,000 บาท  (พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  30,000 บาท  (พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)
- รางวัล Popular Vote    30,000 บาท  (พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)

กำหนดการ

แก้ไข ณ วันที่ 19 กันยายน 2557

วันที่
รายละเอียด
27 ส.ค. 2557

เปิดรับสมัคร

3 ต.ค. 2557

ปิดรับสมัครรอบที่ 1 / ส่ง Treatment พร้อมแนบเอกสารให้ครบ

8 ต.ค. 2557

ประกาศผลทีมผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 15 ทีม

12 ต.ค. 2557

Workshop ให้ความรู้ด้านการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นทุกขั้นตอน

24 ต.ค. 2557

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ส่ง Screenplay และ Storyboard หรือ Key Visuals

29 ต.ค. 2557

ประกาศผลทีมผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 6 ทีม

14 พ.ย. 2557

ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น

20 พ.ย. 2557

พิธีประกาศผลรางวัล ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน


สอบถามรายละเอียดโครงการ โทร: 02-168-3066 ต่อ 159 / Email: shortfilm@garena.co.th